تگ

آتشکده فراشبند

مرورگر
دیدنی های فراشبند،آشنايی گردشگران آلمانی با زندگی عشاير فراشبند

یکی از شهرستانهای استان فارس، شهرستان فراشبند است که در ۱۷۲ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد و از شمال با شهرستان‌های شیراز و کازرون،از غرب با استان بوشهر،از جنوب به شهرستان لار و از مشرق با شهرستان‌های قیر و کارزین و فیروزآباد همسایه است.