تگ

آتشکده فیروزآباد

مرورگر
کاخ اردشیر بابکان یادگاری از دوران ساسانیان

کاخ اردشیر بابکان یا آتشکده فیروزآباد در دوران اردوان پنجم آخرین پادشاه اشکانی به دست اردشیر بابکان بنیان‌گذار سلسلهٔ ساسانی در سده ۳ میلادی ساخته شد.کاخ اردشیر بابکان از جاذبه‌های تاریخی و گردشگری فیروزآباد است.