تگ

آتشکده پیرچم

مرورگر
آب بر

آبْ‌بَر یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان طارم است. مشخصات جغرافیایی: این شهر در شمال شرقی استان زنجان قراردارد و فاصله آن تا زنجان ۹۹ کیلومتر معادل یک ساعت و ۴۹ دقیقه است. آب‌وهوا: کوهستانی، معتدل سردسیر.