تگ

آتش سوزی کلیسای نتردام

مرورگر
زیباترین اماکن مذهبی متروکه جهان

هدف اصلی گردش و گشت و گذار چیست؟ شاید از نظر خیلی ها جاذبه های گردشگری مذهبی جذابیت نداشته باشد، اما حقیقت آن است که سهم قابل توجهی در جذب گردشگر را دارند و هر ساله در اغلب کشورها جاذبه های مذهبی و زیارتگاه های آن منطقه بیشترین آمار توریست را دارند.