تگ

آثار باستانی روستای بیساران

مرورگر
معرفی روستای سرسبز و خرم بیساران

 بیساران روستایی سرسبز و خرم در 85 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سنندج و 65 کیلومتری شهرستان مریوان در ارتفاع 850 متری از سطح دریا قرار گرفته است. بیساران از جنوب به روستاهای ژان و پایگلان از شمال به روستاهای سالیان، نجی، و سفیدبن محدود می شود.