تگ

آثار باستانی سفید دشت

مرورگر
معرفی شهر سفید دشت

سفیددشت شهر کوچکی در شهرستان بروجن استان چهارمحال و بختیاری است. مردم سفیددشت بیشتر به کشاورزی، دامداری و صنعت اشتغال دارند. در کنار آن به بافت قالی و قالیچه‌های بختیاری و نائینی نیز توجه دارند. مردم سفیددشت به زبان ترکی تکلم می‌کنند.