تگ

آثار باستانی سنگاپور

مرورگر
در سنگاپور چه تفریحاتی انجام دهیم؟

سنگاپور یکی از شهرهایی است که چون تفریحات و بازی های زیادی دارد بچه ها خیلی آن را دوست دارند. سافاری شبانه و شهربازی یونیورسال استودیوز تفریحاتی  است که برای همه خانواده ها جالب است ولی مخصوصا برای بچه ها خیلی می تواند سرگرم کننده باشد.