تگ

آثار تاریخی دامغان

مرورگر
آرامگاه پیر علمدار ، یکی از زیباترین آرامگاه‌های ایران

آثار تاریخی از جمله مواردی است که فرهنگ و هویت یک کشور،شخصیت یک کشور و در کل چهره ی آن جامعه را تشکیل میدهد.بقعه‌ ی پیر علمدار دامغان یکی از آثار تاریخی دامغان در استان سمنان است که هم از لحاظ تاریخی و هم از لحاظ معماری اهمیت خاصی دارد.