تگ

آثار تاریخی طبس مسینا

مرورگر

تا آذرماه سال ۱۳۸۷ مرکز دهستان طبس مسینا از بخش گزیک بود که در این تاریخ به شهر ارتقا یافت.فاصله تا مرکز استان 120 کیلومتر و فاصله تا مرکز شهزستان درمیان 20 کیلومتر می باشد. آثار تاریخی طبس مسینا قلعه های مسلمانان وکافران قدمت:دوران اسماعیلی مصالح به کار رفته:سنگ ودیگر مصالح موجود در همان منطقه شماره ثبت آثار ملی:17420 برفراز قله‌های...