تگ

آثار تاریخی مهر

مرورگر
آثار تاریخی مهر، مهر با جاذبه های فراوان

شهر مهر از شهرهای جنوب غربی استان فارس با قدمتی چند هزار ساله است. مهر به دلیل همجواری با صنایع بزرگ پارس جنوبی، عسلویه، نزدیکی به دریا و نیز همجواری با استان های بوشهر و هرمزگان دارای موقعیت استراتژیک بالایی است.