تگ

آثار تاریخی کورائیم

مرورگر
کورائیم

كورائيم از توابع شهرستان نير و استان اردبيل می باشد كه در فاصله 55 كيلومتری مركز شهرستان نير و 34 كيلومتری مركز استان(اردبیل) قراردارد.کورائیم در تاریخ 83/12/24 به دست جواد نگارنده استاندار وقت اردبیل از بخش به شهر تبدیل و شهرداری در آن تاسیس و راه اندازی شد.