تگ

آثار شاه نعمت‌الله ولی

مرورگر
آرامگاه شاه نعمت الله ولی ، نگینی در دل شهر ماهان

یکی از جاذبه‌های تاریخی شهر ماهان در استان کرمان ، که همواره مورد توجه ایرانگردان بوده است، آرامگاه شاه نعمت‌‌الله ولی است.بقعه شاه نعمت‌الله طاق گنبدی و آراسته به نقاشی‌های روی گچ است. در این جا سنگ قبر از مرمری قرار دارد که روی آن آیه تطهیر و اطراف آن نام دوازده امام نگاشته شده است.