تگ

آثار شیخ ابوسعید

مرورگر
خانقاه شیخ ابوسعید از بناهای تاریخی استان کرمان

در کنار کوهی به نام کوه خانقاه،‌ در کنار پارک برهان‌الدین و در نزدیکی زیارتگاه خواجه خضر،‌ بنایی به نام خانقاه ابوسعید ابوالخیر قرار دارد. بالای این کوه هم قلعه‌ای مشهور به قلعه دختر قرار دارد که البته در حال تخریب است.