تگ

آجین

مرورگر
آجین

آجین شهری در استان همدان ایران است.این شهر مرکز بخش پیر سلمان شهرستان اسدآباد می باشد. این شهر دارای آب و هوایی معتدل در تابستان و سرد در زمستان است. مردم آجين ترك نژاد و پيرو مذهب شيعه هستند.وبه لهجه خاصی از ترکی که در منطقه اسدآباد رواج دارد تکلم می کنند.