تگ

آدرس آبشار بیار بجنورد

مرورگر
آبشار بیار بجنورد

آبشار بیار بجنورد از جمله جاهای دیدنی بجنورد که از مجموع جاذبه های گردشگری پر طرفدار این منطقه است و میتواند مکان خوبی برای دور شدن از محیط شهری باشد .