تگ

آرامگاهی سنگی از دوره‌ی هخامنشیان

گور دختر ، آرامگاهی سنگی از دوره‌ی هخامنشیان

بوشهر میتواند یک مقصد گردشگری ۴ فصله باشد و بدلیل آب و هوای گرمی که دارد میتواند حتی در زمستان هم مقصد مناسبی جهت گشت و گذار کوتاه و بلند مدت باشد.