تگ

آرامگاه اعتمادالدوله طهرانی

مرورگر
مسجد جامع داراب ، از معروف ترین مساجد ایران و جهان

مسجد جامع داراب یکی از بناهای تاریخی و ارزشمند ایران است که در مرکز شهر داراب در استان فارس واقع شده است.این مسجد از حیث معماری و سبک بنا در نوع خود در ایران بی نظیر است.این بنا در اوایل عصر صفویه (مقارن) با سلطنت شاه طهماسب اول ساخته شده.