تگ

آرامگاه امیر علای

مرورگر
مسجد خسروآباد ، از زیباترین بناهای تاریخی

مسجد خسروآباد نگینی از جاهای دیدنی بیجار در دل گروس از جمله آثار موجود در گروس که متعلق به دوران زندیه است. مسجد تاریخی روستای خسرو آباد در ۴۵ کیلومتری شهر بیجار است.  قدمت ساخت مسجد خسروآباد که میراث گرانبهای گذشتگان است به دوران زندیه بر میگردد