تگ

آرامگاه باربد

مرورگر
آتشکده قدمگاه از بناهای تاریخی استان فارس

در جنوب شهر جهرم روی تپه‌ای باصفا، آثاری از بنای بسیار قدیمی با طاق نما و شبستان‌های متعدد دیده می‌شود که بر تمامی شهرستان جهرم مشرف است.این ساختمان به قدمگاه و آتشکده جهرم معروف است.این بنا متعلق به دوره‌ی ساسانی است.