تگ

آرامگاه بی بی دوست

مرورگر
زیارتگاه بی بی دوست ، جاذبه ای مذهبی در دل دشت سیستان

زیارتگاهی در شهرستان زابل به نام آرامگاه بی بی دوست قرار دارد که در ۱۰ کیلومتری شمال شرق زابل در مسیر و نقطه اتصال جاده زابل به شهر هیرمند قرار گرفته است. در این مکان کانال آبی که از رودخانه هیرمند واقع در شهرستان زهک منشعب می شود.