تگ

آرامگاه مادر نادرشاه

مرورگر
معرفی مقبره مادر نادر از بناهای تاریخی

آرامگاه مادر نادرشاه ساختمانی سنگی است مربوط به دوران اسلامی (تیموری و صفوی) که به برج ننه نادر معروف است و در ضلع شرقی قلعه اژدهاپیکر و بر روی سطح مرتفعی در شهر قدیم لار بر بلندای کوهی مشرف به کل شهر قرار دارد.ارتفاع عمارت  از سطح زمین ۹ متر است.