تگ

آرمگاه سید جلیل القدر

مرورگر
معرفی بقعه آقاسید ذوالپیران

بقعه آقا ذوالپیر که آرمگاه سید جلیل القدر ، آقا ذوالپیران می باشد در دو کیلومتری شهر شفت در مسیر جاده صیقل کومه می باشد که حدود 200 سال قدمت دارد.بنا به گفته پیران محل این بقعه یکصد سال پیش به صورت یک اتاق 4*3 با یک مقبره چوبی و یک ایوان دو متری بود که سقف آن از چوب محلی و پوشش سقف از ساقه برنج بوده است.