تگ

آستانه متبرکه امامزاده عبدالله(ع)

مرورگر
کاروانسرای میدان خان بافق از بناهای زیبا و دیدنی

میدان خان با قدمتی از دوره زندیه-قاجاریه می باشد.این بنای زیبا و دیدنی،درمسیر آستانه متبرکه امامزاده عبدالله(ع) ومسجد جامع در وسط شهر بافق واقع شده است.این مکان در بافت قدیم شهرقرار دارد و در گذشته ازنظراقتصادی واجتماعی دارای اهمیت زیادی بوده است.