تگ

آسیاب آبی اهل

مرورگر
معرفی شهر اهل و جاهای دیدنی آن

اَهِـل شهری کوچک وکم جمعیت اما زیبا دربخش اشکنان، شهرستان لامرد واستان فارس است. نام قدیم این شهر کوچک نهل بوده است که نام پادشاهی است در روزگار ساسانیان. دین مردمان اَهِل مسلمان (شیعه وسنی) می باشد. شهر اَهِل از سمت غرب به بخش جناح استان هرمزگان محدود است.