تگ

آسیاب های آبی گرماب

مرورگر
جاذبه های گردشگری و تفریحی گرماب

گرماب یکی از شهرهای استان زنجان است. رودخانه شورچایی یکی از اصلی‌ترین رودخانه‌های شهرستان گرماب است که از قسمت شرقی آن عبور و به سمت قزل‌اوزن حرکت می‌کند. از گذشته‌های دور تا کنون ساکنان گرماب به کشاورزی مشغول بوده‌اند .