تگ

آشنایی گردشگران آلمانی با زندگی عشاير فراشبند

مرورگر
دیدنی های فراشبند،آشنايی گردشگران آلمانی با زندگی عشاير فراشبند

یکی از شهرستانهای استان فارس، شهرستان فراشبند است که در ۱۷۲ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد و از شمال با شهرستان‌های شیراز و کازرون،از غرب با استان بوشهر،از جنوب به شهرستان لار و از مشرق با شهرستان‌های قیر و کارزین و فیروزآباد همسایه است.