تگ

آلودگی‌های محیط هواپیما

مرورگر
رعایت نکات کاربردی برای سفر کاری بهتر

آمارها نشان میدهد سالانه یک میلیارد و دویست میلیون نفر در سراسر جهان به سفر می‌روند که بخش زیادی از آن را سفرهای کاری تشکیل می‌دهد. سفرهایی که مانند سفرهای تفریحی قواعد خاص خود را دارند  و نمی‌توان همان دستورالعمل سفرهای تفریحی را برای آنها نیز به کار برد. ما در اینجا به ۹ نکته که دانستن آنها برای سفرهای کاری مفید و ضروری است، اشاره می‌کنیم.