تگ

آلودگی هوای لس آنجلس

مرورگر
آلوده ترین شهرهای جهان و مضر سلامت گردشگران

برخی از مناطق جهان در حوزه ی تلاش برای پاکسازی آلودگی های خود بسیار فعال هستند. اما شهروندان مناطقی دیگر مخصوصاً در روزهای با آلودگی زیاد، وقتی که میزان دید آنها توسط دود غلیظ و آلوده محدود شده و کیفیت هوا صفر می شود، به پوشیدن ماسک صورت متوسل می شوند.