تگ

آمار‌های کشته‌شدگان کلسئوم

مرورگر
بنای تاریخی کلسئو در رم

بی‌شک کولوسئوم (Colosseum) در سفر به رم که تاریخ بنای آن به قرن اول میلادی می‌رسد از لحاظ معماری نقطه‌ی عطفی در تاریخی امپراطوری روم در کشور ایتالیا محسوب می‌شود.