تگ

آیین گل غلتان

مرورگر
امیریه

شهر امیریه یکی از شهرهای شهرستان دامغان در استان سمنان است. بافت شهر از خانه‌هایی قدیمی و کهن تشکیل شده است.باغ‌های پسته، زردآلو، انار، سنجد و مزارع هندوانه و خربزه که محصولات این منطقه جزو بهترین محصولات تره بارهای شهرهای اطراف می‌باشد. امیریه در 24 کیلومتری دامغان قرار دارد .