تگ

ابوالحسن علی بن زید بیهقی کیست؟

مرورگر
نتیجه تصویری برای ارامگاه ابوالحسن علی بن زید بیهقی

آرامگاه ابوالحسن علی بن زید بیهقی معروف به ابن فندق یا فرید خراسانی در شهر ششتمد شهرستان سبزوار قرار دارد و این بنا از جاذبه های ششتمد، بر روی تپه ای در ضلع جنوب غربی ششتمد قرار دارد.بناى آرامگاه، در سال 1353هـ . ش احداث شده است.