تگ

اتومبیل و موتور سیکلت در ایتالیا

مرورگر
راهنمای حمل و نقل در ایتالیا

روش های متنوعی برای جابجایی در ایتالیا وجود دارد. از طریق آشنایی با سیستم حمل و نقل حاکم بر ایتالیا می توانید برنامه ریزی دقیق تر و بهتری داشته باشید و در نتیجه در زمان و پول خود اندکی صرفه جویی نمایید. حمل و نقل در ایتالیا به طورکلی به سه بخش ریلی، جاده ای و هوایی تقسیم می شود.