تگ

احمدآباد مستوفی

مرورگر
احمدآباد-مستوفی

احمدآباد مستوفی یکی از شهرهای قدیمی استان تهران است که فاصله آن تا شهر تهران حدود ۷ کیلومتر است. دسترسی به این شهر از سمت تهران از طریق اتوبان آزادگان و جاده احمدآبادمیسر است. در واقع این شهر بین تهران و اسلامشهر قرار گرفته است.