تگ

اخلاق و كرامات شیخ محمد بهاری

مرورگر
معرفی آرامگاه شیخ محمد بهاری (ره)

این آرامگاه که از جاذبه های مذهبی بهار است،در گلزار شهدای این شهر می باشد. حکیم عارف شیخ محمد بهاری متولد ۱۲۶۵ (ه.ق) در شهر بهار فرزند حاج میرزا احمد ار عالمان و عرفای طراز اول و از ستارگان تابناک آسمان علم و فضیلت و عرفان بوده و زیر نظر استادانی چون مرحوم ملا عباس علی، ملاجعفر و آیت الله حاج میرزا بروجردی به فراگیری علم پرداخت.