تگ

اذان ارومیه

اوقات شرعی به افق ارومیه

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق ارومیه،  اذان ظهر به افق ارومیه، اذان مغرب به افق ارومیه، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.