تگ

اذان بابل

مرورگر
اوقات شرعی به افق بابل

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق بابل،  اذان ظهر به افق بابل، اذان مغرب به افق بابل، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.