تگ

اذان بیرجند

مرورگر
اوقات شرعی به افق بیرجند

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق بیرجند،  اذان ظهر به افق بیرجند، اذان مغرب به افق بیرجند، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.