تگ

اذان رشت

مرورگر
اوقات شرعی به افق رشت

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق رشت،  اذان ظهر به افق رشت، اذان مغرب به افق رشت، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.