تگ

اذان صبح به افق شهربابک

مرورگر
اوقات شرعی به افق شهربابک

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق شهربابک،  اذان ظهر به افق شهربابک، اذان مغرب به افق شهربابک، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.