تگ

اذان ظهر به افق آبادان

مرورگر
اوقات شرعی به افق آبادان

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق آبادان،  اذان ظهر به افق آبادان، اذان مغرب به افق آبادان، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.