تگ

اذان ظهر به افق بجنورد

مرورگر
اوقات شرعی به افق بجنورد

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق بجنورد،  اذان ظهر به افق بجنورد، اذان مغرب به افق بجنورد، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.