تگ

اذان ظهر به افق خمین

مرورگر
اوقات شرعی به افق خمین

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق خمین،  اذان ظهر به افق خمین، اذان مغرب به افق خمین، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.