تگ

اذان ظهر به افق خورموج

مرورگر
اوقات شرعی به افق خورموج

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق خورموج،  اذان ظهر به افق خورموج، اذان مغرب به افق خورموج، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.