تگ

اذان ظهر به افق خوی

مرورگر
اوقات شرعی به افق خوی

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق خوی،  اذان ظهر به افق خوی، اذان مغرب به افق شاخویرود، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.