تگ

اذان ظهر به افق دزفول

مرورگر
اوقات شرعی به افق دزفول

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق دزفول،  اذان ظهر به افق دزفول، اذان مغرب به افق دزفول، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.