تگ

اذان ظهر به افق زنجان

مرورگر
اوقات شرعی به افق زنجان

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق زنجان،  اذان ظهر به افق زنجان، اذان مغرب به افق زنجان، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.