تگ

اذان ظهر به افق ساری

مرورگر
اوقات شرعی به افق ساری

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق ساری،  اذان ظهر به افق ساری، اذان مغرب به افق ساری، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.