تگ

اذان ظهر به افق فسا

اوقات شرعی به افق فسا

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق فسا،  اذان ظهر به افق فسا، اذان مغرب به افق فسا، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.