تگ

اذان ظهر به افق مشهد

مرورگر
اوقات شرعی به افق مشهد

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق مشهد،  اذان ظهر به افق مشهد، اذان مغرب به افق مشهد، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.