تگ

اذان ظهر به افق کرمانشاه

اوقات شرعی به افق کرمانشاه

اوقات شرعی اعلام شده در این بخش، شامل وقت دقیق اذان صبح به افق کرمانشاه،  اذان ظهر به افق کرمانشاه، اذان مغرب به افق کرمانشاه، زمان طلوع و غروب آفتاب امروز می باشد.